Mærkninger

dan-alu a/s er medlem af følgende brancheorganisationer:

Vinduesindustri_mellemb1

Vinduesindustrien er en brancheforening, som har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem. dan-alu a/s produkter er underlagt Vinduesindustriens Garantiordning.

Læs mere på www.vinduesindustrien.dk

csm_dvv_logo_web_PNG_fe475254c91

Dansk Vindues Verifikation er sikkerhed for kvalitet og holdbarhed. DDV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange

årligt. Her kontrolleres virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer, og om disse opfylder de krav til fx. konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de

Tekniske Bestemmelser for DVV.

Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. Læs mere påwww.DVV.dk

csm_ce-maerke_01_b607e5a101

CE-mærkning. Fra 1/2 2010 skal alle vinduer og yderdøre CE-mærkes. CE mærket er ikke et kvalitetsmærke som f.eks. DVV-mærket. CE-mærket er et bevis på, at de beskrevne procedurer i det

Europæiske Byggevaredirektiv er overholdt, og at producenten står inde for det. Se også info på www.byggevareinfo.dk

DS

DS-mærkning. Vi er kontrolleret af DS efter DS/EN 12101-2:2003 Brandventilation – Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer.